Termini narednih edukacija

found s

Nova generacija L1 polaznika planirana je za septembar 2021

L2, nastavak obuke polaznika koji su zavrsili L1 planiran je za septembar 2021

L3, nastavak obuke polaznika koji su zavrsili L2 planiran je za juli 2021