Savetovanje ili psihoterapija?

Savetovanje, naravno, nije isto što i terapija. Klijenta savetujemo u onim situacijama kada on ne zna na koji način bi rešio svoj problem (tj, neku situaciju ili neku komunikaciju koja je za njega problematična).

Dakle kad klijent ne zna rešenje problema onda kroz razgovor sa terapeutom definiše rešenje i sam ga realizuje.

Često se dešava da neka osoba tačno zna kako bi mogao da se reši problem, ali to što mu nalaže zdrav razum ne može da sprovede u delo jer je preplavljen, blokiran, sabotiran nekom svojom neprijatnom emocijom ili iracionalnim uverenjem… Dakle klijent tačno zna šta više ne treba da radi, ili šta bi konačno trebalo da počne da radi da bi izbegao ili eliminisao neki problem, ali je blokiran sopstvenim negativnim emotivnim ili mentalnim stanjem i zbog toga ne može da postupi u skladu sa svojim zdravim razumom. U takvim situacijama potrebna je terapija kojom bi se otklonila blokada ili ta unutrašnja sabotaža. A metodâ i tehnikâ kojima to možemo raditi je preko 400!