Holistički......šta?!

Pa da, holisticki pristup... celovito sagledavanje problema. Kada bi gledali samo na simptom koji se pojavio na telu (svrab, bubuljice, razne upale, loše varenje, bolove u leđima...) onda bi naše delovanje bilo vrlo skučeno i kratkotrajnog efekta. Zašto?

Zato što smo delovali na posledicu postojanja nekog problema, a na ono što je uzrokovalo da nastane problem nismo ni obratili pažnju.

Priznajem da nije uvek vidljiv uzrok nekog problema, pa treba tragati za njim. Takođe, ponekad su posledice same po sebi ozbiljne, pa moramo prvo da se pozabavimo njima. Ali svo vreme, paralelno sa analiziranjem i tretiranjem posledica, treba tragati i za njihovim uzrokom kako bi došli do trajnog rešenja.

Evo na primer problem gojaznosti. To je posledica nepravilnih navika ishrane, odmah ćete reći. Ili nedostatak fizičke aktivnosti. A verovatno ste i sami bili svedok nečijih višestrukih napora da promene navike u ishrani biranjem nekog od programa dijete, ali rezultati nisu bili trajni. Osoba posle dužeg ili kraćeg vremena odustaje od programa, i polako se sve vrati na staro stanje. Zašto? Zato što loše navike u ishrani nisu uzrok te gojaznosti. I te navike su samo jedna u nizu posledica koje je prouzrokovala unutrašnja emotivna i mentalna neravnoteža. Kad istražimo kakva je ta neravnoteža – a to znači kad definišemo zašto toj osobi nije dobro u sopstvenoj koži, da tako uopšteno kažem – onda ćemo biti u prilici da delujemo na sam uzrok  iz koga je proistekao niz različitih posledica. Jedna od tih posledica je i gojaznost od koje smo krenuli.
Holistički pristup daje trajna rešenja.