Psiholog.... psihijatar... isto ti je to.

Psihologija se izučava na Filozofskom faultetu, a psihijatrija je nadgradnja na osnovne medicinske studije i izučava se na Medicinskom fakultetu. Ovo već samo po sebi govori o vrsti informacija koje prikupljaju i kojima raspolažu psiholozi, a kojima psihijatri.

Nastavi sa čitanjem

Psihoterapeuti moraju da budu psiholozi ili psihijatri.

Ovo nije tačno iz jednostavnog razloga – psihoterapijske škole i kursevi obično uopšte nisu sastavni deo nastave na fakultetu za psihologiju. Na takvom fakultetu težište je na naučno istraživačkom radu i na psihodijagnostici. Što se tiče psihijatara, osnovna terapija koju izučavaju specijalizanti psihijatrije je farmako terapija.

Nastavi sa čitanjem

Holistički......šta?!

Pa da, holisticki pristup... celovito sagledavanje problema. Kada bi gledali samo na simptom koji se pojavio na telu (svrab, bubuljice, razne upale, loše varenje, bolove u leđima...) onda bi naše delovanje bilo vrlo skučeno i kratkotrajnog efekta. Zašto?

Nastavi sa čitanjem
  • 1
  • 2