JAZZ psihološko savetovalište

Psihološko savetovalište “JAZZ” otvoreno je u septembru 1998. i 2021. godine napunilo je 23 godine!

Savetovalište je namenjeno uspostavljanju i održavanju mentalnog zdravlja dece, omladine i odraslih. Bavi se svim vrstama emotivnih patnji i neraspoloženja: tuga, depresija, strah, fobije, anksioznost, nezadovoljstvo, apatija, bes, ljutnja, ljubomora, zavist, trauma... i njihovih psihičkih i telesnih posledica.

Savetovalište pomaže ljudima i da steknu ili povrate različite veštine.
Na primer: veštinu koncentracije, samokontrole, tolerancije, samoposmatranja, relaksacije, planiranja i organizovanja vremena, zdrave komunikacije, nenasilne odbrane svojih interesa, samopouzdanja, optimizma...

Iz dugogodišnjeg iskustva proistekle su i neke zanimljive Beleške iz prakse koje vam stoje na raspolaganju.

U Savetovalištu je moguće dobiti sledeće usluge:

-Pomoć roditeljima dece sa problemom hiperaktivnosti i poremećaja pažnje. Na raspolaganju su vam dva besplatna priručnika na ovu temu. Možete ih preuzeti i u pdf verziji.
-Edukacija kroz «Školu životnih veština» psihološke radionice obuke za odrasle
-Savetovanje – u slučajevima kad klijent ne zna rešenje problema
-Terapiju – u slučaju kad klijent ne može da sprovede ili primeni rešenje zbog emotivne blokade

Psihološke radionice i obuke za odrasle su odličan način da steknemo znanja i, naročito, veštine da se konstruktivno "nosimo" i sa svojim nerealnim zahtevima i sa zahtevima okruženja i vremena u kome živimo. U poslednjih 30-tak godina osmišljeno je niz modernih, vrlo konstruktivnih i efikasnih tehnika koje su značajno smanjile vreme potrebno da se postignu bitne promene unutar našeg bića. Promene koje će nam omogućiti da se osećamo dobro u svoj koži! Takođe, mnoge od tih tehnika osmišljene su tako da ih klijent lako nauči, da lako ovlada tehnikom i da u budućnosti pomogne sam sebi ili svojim bližnjima. Savetovalište Jazz ima dve takve ponude: Bahove kapi i EFT, oba pristupa spadaju u domen samo-pomoći.

Praktične informacije o našim unutrašnjim blokadama zbog kojih ne možemo da budemo adekvatni ili dorasli svakoj situaciji i komunikaciji sa drugima nalaze se u rubrici Beleške iz prakse.

Pa, dobro došli u savetovalište JAZZ!

Pišite nam (kontakt stranica)