Saradnici savetovališta


 alex kad nije stroga web large   Aleksandra Arsenijević

Vrlo radoznala, načitana, istraživačkog duha, što je čini interesantnim sagovornikom i dobrim osloncem.

Još uvek se, žarom deteta, bori za sve što može da doprinese opštem dobru. Nogama na zemlji, a glavom u oblacima – to je dobar izbor za rad sa omladinom i mladim ljudima. Posebno interesovanje ima za tzv Indigo decu i mlade. O raznim ezoteričnim temama takođe možete razgovarati sa njom...

Aleksandra ima dosta veština, a saradnik je ovog savetovališta kao dobar bahov i eft praktičar. Osmislila je i samostalno realizuje radionice za mlade - tehnike samopomoći.