Treniranje strogoće, brošura za roditelje

Iza ovog šaljivog naslova stoji kratka brošura za roditelje koja pokazuje različite načine na koje možemo pomoći detetu da usvoji korisne oblike ponašanja.

Brošuru je moguće pogledati i kupiti u prostorijama Škole praktičara. Potrebno je da se prethodno najavite na broj 062/550022. Cena brošure je 400 dinara.