Edukacija

Škola za bahove praktičareŠkola za bahove praktičare

Škola za bahove praktičare

Na ovoj stranici možete pogledati sledeće informacije:

NOVO!

Mart 2020. Zbog novonastale situacije grupe koje su započele obuku nastaviće rad online.  Ako potreba za izolacijom potraje, pređe i u drugu polovinu godine, formiraćemo nove grupe polaznika koje će od starta imati online verzije programa.

Informacije o on-line verziji programa Bazične obuke (L1) možete pogledati ovde:

UVOD

Edukacija o Metodi dr Baha i primeni metode se kontinuirano obavlja. Obuku vodi psiholog, psihoterapeut, Milena Kostic, sa 30-godišnjim profesionalnim iskustvom u radu sa pojedincima i porodicama.

Obuka zainteresovanih za sistem dr Baha u kontinuitetu traje od 2006. godine. Program obuke ove Škole obezbeđuje internacionalni sertifikat za sva tri nivoa, od početnog do praktičarskog.

Školu mogu pohađati svi zainteresovani. Postoje dva prirodna preduslova, a to je da polaznik ima (što više) životnog iskustva i da ima afinitet, zdravo interesovanje da se bavi sobom i onima koje poznaje. Stečeno znanje polaznici  mogu uspešno koristiti za negovanje ličnog zdravlja i raspoloženja, kao i  rasploženje svojih ukućana i prijatelja.  Izučavanje metode dr Baha podrazumeva spoznavanje emotivnih i mentalnih karakteristika i stanja ljudskog bića. Za sve one koji su uvek imali afinitet prema temama iz psihologije ličnosti i mentalne higijene, ovo je prava stvar.

Metod dr Baha je “Psihologija na dlanu”. Obuka je divna prilika da upoznate sebe i svoje bliske osobe. Da jasno prepoznate svoja negativna emotivna stanja i da izučite rešenja kako da ih eliminišete. Uz Bahove kapi rastemo i razvijamo se kao ličnosti. Cilj ovih promena je da budemo autentični, spontani i vešti u komunikaciji sa samim sobom i sa drugima koji nas okružuju. Da se dobro osećamo u svojoj koži.

Škola će omogućiti polaznicima da obuku iskoriste obilato za sebe, menjajuci sebe, stičući lično iskustvo. Tada će vam biti potrebno samo malo reći kojima cete moći da inspirišete na promenu i druge oko sebe (svoje partnere, decu, roditelje, prijatelje...).  Živimo u vrlo zahtevno vreme, kada nam je potrebno dosta veština da ostanemo otvoreni i ležerni i u komunikaciji sa svojima i u kontaktu sa nepoznatima. Promene koje pominjem planirane su u tom pravcu – da se osećamo dobro u kontaktu sa sobom i sa raznolikim okruženjem i zahtevima koji dolaze iz tog okruženja. I Savetovalište JAZZ (koje organizuje Školu) će na razne načine podržavati polaznike obuke u sticanju ličnog iskustva i negovanju sopstvenog emotivnog stanja. Jedan od načina je da će za sve polaznike koji to budu hteli biti obezbedjene kvalitetne individualne konsultacije po značajno umanjenoj redovnoj ceni tokom cele obuke. Polaznici će, takođe, tokom obuke, na raspolaganju imati komplet bahovih esencija. Kombinacije esencija koje budu pravili za sebe lično biće besplatne, a za članove njihove porodice biće 300 dinara, sto je takodje umanjena redovna cena.

Uspešno završena ukupna obuka podrazumeva sledeća postignuća:

 1. da je polaznik tokom obuke radio na negovanju sopstvene ravnoteže i tako postao sposoban da bude dobar oslonac sebi i svojima
 2. da je polaznik stekao znanje i veštinu pravilnog praktikovanja metode dr Baha.
 3. da je uspešno uradio sve testove i završne radove, Prikaze iz prakse i Eseje.
 4. da je razumeo i prihvatio preporuke  Kodeksa vršenja dobre prakse.

Škola upisuje 2 nove generacije polaznika godišnje - jednu s proleća, drugu generaciju početnika s jeseni. Nastava se odvija jednom mesečno.

OBUKA

Bazični nivo obuke (L1) traje 5 meseci. Polaznici koriste 2 udžbenika. Nastava se odvija na srpskom jeziku, jednom mesečno. Posle svakog sastanka, koji traje 4 do 5 sati u zavisnosti od veličine grupe, dobija se „domaći zadatak“ sastavljen od niza pitanja i situacija. Svaki domaći zadatak usmeren je na utvrđivanje znanja koje ste stekli tokom prethodnog susreta i motiviše vas da procenite svoje emotivno ili mentalno stanje u nizu konkretnih svakodnevnih situacija predstavljenih u tim zadacima. Već na bazičnoj obuci bićete upoznati sa različitim vrstama strahova, usamljenosti, neraspoloženja, različitim razlozima za neuspehe i našim reakcijama na te neuspehe, besom, problemima nesanice, neraspoloženja, ljubomore, tuge, dekoncentrisanosti, neodlučnosti, nesigurnosti, lenjosti ... i naravno rešenjima za ta negativna stanja. Ovaj nivo obuke završava se pismenim testom - rekapitualacijom svih tema koje smo izučavali u proteklom periodu.

Bazični nivo obuke (L1) ON LINE: Program je po sadržaju identičan programu L1 u učionici. O potrebnoj opremi i načinu komunikacije pogledajte OVDE.

Drugi nivo obuke (L2) se odmah nadovezuje na završen Bazični nivo. Traje sledeća 4 meseca. Namenjen je tome da se polaznik osposobi da uočava razliku između emotivnih stanja koja su naizgled slična; zatim da uoči uzročno posledičnu vezu između stanja koja naizgled isključuju  jedno drugo; takođe i da prepozna stanja koja su odraz crta ličnosti u odnosu na stanja koja su odraz prolaznih raspoloženja.

Praktičarski deo obuke (L3) Program podrazumeva 6 meseci obuke koja se odmah nadovezuje na prethodni (L2) nivo obuke.  Ovaj nivo služi da se stečeno znanje pretoči u veštinu vođenja konsultacije i biranja esencija već u toku samog razgovora. Obuka je sastavljena od mnoštva raznolikih vežbi, serije radionica i naravno onih informacija koji će vas činiti visoko efikasnim. Tokom obuke  imaćete 2 testa znanja. Zadatke pregledaju i ocenjuju koleginice koje su odabrane od strane Bahovog Centra kako bi se obezbedila objektivnost ocenjivanja.  Prvi deo testiranja će se fokusirati na znanje o Bahovim Cvetnim Esencijama. Drugi deo zadataka će testirati polaznikovu veštinu da u zadatim scenarijima koji opisuju konkretne životne situacije pravilno prepozna emotivne i mentalne blokade i predloži adekvatna rešenja. Obuka se završava pisanjem završnih radova - Prikaza iz prakse.  Skraćeni Prikazi biće objavljeni u Godišnjaku  Bahovih praktičara.

Ukupno trajanje sve tri faze obuke, L1 do L3 je 15 meseci plus tri meseca za pisanje završnih radova, Prikaza iz prakse. 

Obuku vodi Milena Kostić, psiholog, psihoterapeut, autor, Bahov praktičar i trener programa za obuku Bahovih praktičara

DIPLOME

Posle svakog stepena uspešno završene obuke sledi sertifikat. Sertifikate izdaje Bahov Centar, UK. Adresa Centra je www.bachcentre.com

Sertifikati su naslovljeni sa: L1, L2 i L3 (level 1-3).

Posedovanje L1 sertifikata omogućava polazniku da bilo gde na svetu pohađa L2 stepen obuke, a kasnije,sa sertifikatom L2, takođe bilo gde drugde, da pohađa L3 nivo obuke.

CENOVNIK

Bazična obuka (L1) košta 400 evra. Moguće je plaćanje  u ratama, najviše u 5 mesečnih rata. Uplate su dinarske, po srednjem kursu evra i plaćaju se na račun savetovališta.

Drugi nivo obuke (L2) košta 320 evra. Moguće je plaćanje  u ratama, najviše u 4 mesečne rate. Uplate su dinarske, po srednjem kursu evra i plaćaju se na račun savetovališta.

Treći, praktičarski deo obuke (L3) košta 480 evra. Moguće je plaćanje u ratama, najviše u 6 mesečnih rata. Uplate su dinarske, po srednjem kursu evra i plaćaju se na račun savetovališta. Uz cenu L3 programa obuke potrebno je dodatno platiti pregledanje radova, sto iznosi 150 evra. Dodatak se plaća na racun ocenjivača.

KONTAKT

Adresa savetovališta: Pere Todorovića br 1. Banovo Brdo, Beograd.
Kontakt telefoni su: 011/3553 406; mob: 062 55 00 22;

Pišite na: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

kompozicija 1 mala

PLAN RADA

2021
 • Februar, pocetak L2 programa obuke
 • Mart, pocetak L1 programa obuke prve grupe
 • Juni, pocetak L3 programa obuke
 • Septembar, pocetak L2 programa obuke
 • Septembar, pocetak L1 programa obuke druge grupe
 • Decembar, zavrsetak L3 programa obuke
 • Decembar, godisnji skup svrsenih prakticara, upisanih 2019.godine
 • Decembar, novi broj Godisnjaka Bahovih Prakticara generacije 2019.
2020
 • januar,  kraj L3 obuke generacije upisane 2018.
 • februar, završetak Bazične obuke (L1) generacije upisane 2019.
 • februar, 22 i 23.,  dvodnevni seminar za studente homeopatije (Simillimum)
 • mart, 7 i 10. početak naprednog nivoa obuke (L2) gen 2019.
 • mart, 14 i 17. početak L1 obuke generacije upisane 2020.
 • septembar, 9. početak L1 nove generacije, on line obuka
 • septembar, početak L2 gener. 2020.
 • decembar, godišnji  skup svršenih praktičara generacije upisane 2018.
 • decembar, novi Godišnjak Bahovih praktičara gener 2018.
2019
 • januar, 26 i 30.jan kraj L3 obuke generacije upisane 2017.
 • februar, 8, 9 i 12. završetak Bazične obuke (L1) generacije upisane 2018.
 • februar, 16 i 17.,  dvednevni seminar za studente homeopatije (Simillimum)
 • mart, 8, 9 i 12. početak naprednog nivoa obuke (L2)
 • juli, 12, 13, 16.juli početak praktičnog nivoa obuke (L3)
 • oktobar, nova generacija polaznika Bazične obuke (L1)
 • decembar, godišnji skup svršenih praktičara generacije upisane 2017.
 • decembar, novi Godišnjak Bahovih praktičara
2018
 • 2. i 3. februar Završetak Bazične obuke (L1) generacije upisane 2017 i polaganje testa
 • 16 - 17 februar Dvodnevni seminar za polaznike Homeopatske škole Simillimum
 • 2. i 3. mart  Početak L2 obuke
 • 21.april  L3 - Opcija 2,  prva grupa
 • 16.maj L3 - Opcija 2, druga grupa
 • 4.juli 2018, L3 - Opcija 1, treća grupa
 • 21.septembar 2018. L1 za polaznike U Moskvi, Rusija
 • 12.oktobar početak Bazične obuke  (L1) generacije polaznika upisane 2018
2017
 • 17 - 18 februar Dvodnevni seminar za polaznike Homeopatske škole Simillimum
 • 14.maj - Akademija 28, podela sertifikata polaznicima genercije upisane 2015.godine, koji su uspešno završili obuku
 • 6. oktobar, početak Bazične obuke, grupa polaznika koji će dolaziti prvog petka u mesecu, od 17h
 • 7.oktobar, početak Bazične obuke, grupa polaznika koji će dolaziti prve subote u mesecu, od 16h
 • 11.oktobar, početak Bazične obuke, grupa polaznika koji će dolaziti sredom od 17h
 • 10.decembar, podela Godišnjaka Bahovih raktičara koji su uspešno zavrili obuku u maju ove godine
2016

Februar 

 • polaganje završnog testa za polaznike Bazične obuke
 • podela L1 sertifikata
 • 20. - 21.feb. seminar za polaznike homeopatske škole Simillimum

Mart

 • početak Napredne obuke

Maj 

 • podela L2 sertifikata za polaznike Napredne obuke
 • podela Nacionalne diplome za polaznike prethodne generacije koji su završili Naprednu obuku
 • Od juna do januara 2017 - nastavak obuke za polaznike koji su dobili L2 sertifikat

Oktobar - ovo je obično vreme za početak Bazične obuke novih polaznika. Iznimno ove godine (2016) neće biti upisana nova generacija zbog preobimnih obaveza sa polaznicima sadašnje generacije.

2015

Informacije možete dobiti na telefon 062/ 55 00 22 ili mejl adresu to=Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli." target="_blank">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 • Januar:  31.januar: BIEP International L2 kurs, tutor M. Kostic ; vanredna grupa polaznika
 • Februar: 20 - 21.februar: Seminar o metodi dr Baha i Bahovim Cvetovima - polaznici homeopatske skole Simillimum, Beograd
 • Mart: 13. mart 2015 do januara 2016: Napredni nivo obuke za grupe redovnih polaznika
 • Juni: 22 - 26. juni: BIEP International L3, tutor Lynn Macwhinnie, Bach Centre
 • Oktobar:  Bazicni nivo obuke, 2.oktobar 2015 - 5.februar 2016. Ove godine upisano 45 polaznika.
2014

Napredni kurs:

 • 1. - 2 mart 2014
 • 5. - 6.april 2014
 • 10. - 11. maj 2014.

Informacije možete dobiti na telefon 062/550022 ili mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Bazični kurs

 • Počinje 10.oktobra 2014. Ove godine biće dve grupe polaznika. Prva grupa će ići drugog petka u mesecu, počev od 10.oktobra. Druga grupa će ići druge subote u mesecu, počev od 11.oktobra.

Level 3

 • U organizaciji Bahovog centra planira se i novi L3 kurs u Beogradu. Kurs se planira za 16.juni naredne godine i vodiće ga Lynn Macwhinnie. L 3 ima ukupno tri celine. Započinje se kursom u Beogradu koji traje 5 dana. Počinje u utorak, 16.juna 2015. i završava se u subotu 20.juna pismenim ispitom. imaće dva prevodioca.
2012
 • Bazični kurs o metodi dr E. Baha koji počinje 13. i 14. oktobra 2012.godine, u savetovalištu Jazz.
 • Level 3 kurs u organizaciji Bahovog Centra, održaće se 24-27. oktobra 2012 u savetovalištu. Kurs će držati Tessa Jordan u savetovalištu Jazz.