Lista bahovih praktičara

Ovo je spisak imena svih polaznika koji su od 2006. završili obuku za Bahovog praktičara, dobili nacionalnu diplomu i obavezali se da postupaju u skladu sa Kodeksom praktikovanja metode dr Baha. Kodeks možete preuzeti OVDE.

found s

A na adresi Bahovog Centra (UK) nalazi se Internacionalni Registar Bahovih Praktičara.

To je lista imena I kontakata prakticara koji osim Nacionalne imaju I Internacionalnu diplomu. 

Adresa Bahovog Centra je www.bachcentre.com