Registar Bahovih praktičara

Ovo je spisak imena svih polaznika koji su od 2006. završili obuku za Bahovog praktičara, dobili nacionalnu diplomu i obavezali se da postupaju u skladu sa Kodeksom praktikovanja metode dr Baha.

pogledaj REGISTAR ŠKOLE

Na adresi  Bahovog Centra (UK) nalazi se Internacionalni Registar Bahovih Praktičara.

Svi praktičari su u obavezi da svoju veštinu praktikuju u skladu sa KODEKSOM čiji sadržaj, prava i dužnosti praktičara, možete pročitati OVDE.

found s      

      

 

         Adresa Bahovog Centra  je  www.bachcentre.com